Kas ja milleks on vaja kirja panna töötajate koolitus- ja arendustegevuse põhimõtted?

Iga asutuse koolitus- ja arendustegevuse korraldamise põhimõtted peaksid olema kirjas kas eraldi dokumendis (nt koolituskord), töökorralduse reeglites või mõnes muus asutuse personalitööd reguleerivas dokumendis.

Milleks seda vaja on? Kirjeldatud põhimõtted aitavad kaasa töötajate võrdsele kohtlemisele ja toetuda ühtsetele reeglitele. Organisatsiooni seisukohalt aitab koolituskord tagada koolitus- ja arendustegevuse hea kvaliteedi ja läbipaistva toimimise.

Mida üks sisukas koolituskord peaks sisaldama? Lühidalt öeldes võiks kirja panna koolituse planeerimise, korraldamise, tulemuslikkuse hindamise, aruandluse, koolituskulude hüvitamise ja asutusesisese vastutuse jaotuse põhimõtted.

Täpsemalt võiks töötaja koolituskorrast vastused saada järgmistele küsimustele:

 1. Kes ja kuidas kogub ja hindab asutuses töötajate koolitusvajadust?
 2. Mida koolitusvajadusega peale hakatakse?
 3. Kas asutuses on kinnitatud iga-aastane koolitusplaan või –prioriteedid?
 4. Kes ja kuidas korraldab tellimuskoolitusi?
 5. Kuidas käituda, kui olen leidnud sobiva avatud koolituse? Millised on sel puhul olulised protseduurireeglid?
 6. Kas kõik minu koolitustega seotud kulud hüvitatakse?
 7. Kas minult võidakse nõuda koolitusel käimisel omaosalust?
 8. Kas keelekoolituse puhul hüvitatakse selle maksumus ja mil määral?
 9. Mitu korda aastas võin ma koolitustel käia?
 10. Kes ja kuidas hindab minu koolituse tulemuslikkust?
 11. Kes ja kuidas peab koolituse aruandlust?
 12. Kas minuga võidakse sõlmida koolituskokkulepe või –leping, kui koolitus on kallis või pikaajaline? Millistel tingimustel?
 13. Milline roll ja kohustused on minul kui töötajal enda arendamisel?
 14. Milline roll ja kohustused on töötaja vahetul juhil?

Juhul, kui asutuses on töötajate koolitus- ja arendustegevuse põhimõtted juba kokku lepitud, oleks hea need mõne aja möödudes taas üle vaadata ja vajadusel uuendada.

Sören Jakobson, koolitus- ja arendustegevuse peaekspert

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga