Dokumentide näidised

Personali- ja dokumendihalduse osakond on aastate jooksul välja töötanud mitmeid töösuhtega seotud dokumendipõhju, mida kasutame ministeeriumis ise ning soovitame kasutada ka meie haldusala asutustel. Alltoodud nimekirjas on töölepingu, töölepingu uue redaktsiooni, töölepingu lõpetamise ning muutmise mallid. Samuti erinevad dokumendipõhjad töölepingu ülesütlemiseks. Dokumentide põhju vaatame regulaarselt üle ning täiendame vastavalt vajadusele. Põhjad on saadaval ka EKISes kõigile meie haldusala asutustele.

Tööleping (üldhariduskool)

Tööleping (rakenduskõrgkool)

Tööleping (kutsekool)

Tööleping (kaks ametikohta)

Tööleping (uus redaktsioon)

Töölepingu lõpetamine

Töölepingu muutmine

Töölepingu ülesütlemine (katseaeg)

Töölepingu ülesütlemine (koondamine)

Töölepingu ülesütlemine (isikust tulenev põhjus)