Kavandatavad arendused riigitöötaja iseteenindusportaalis RTIP

Arendamisel on uus RTIPi moodul – “Isikuandmed”, mille funktsionaalsus valmib mitmes etapis:

I ETAPP:  Olemasolevate töötajate isikuandmete vaatamine ja muutmine.

Töötaja saab näha ja muuta järgmisi enda kohta käivaid andmeid: nimi, alaealised lapsed, kodune aadress, pangakonto, haridus, keeleoskus (kui nõutud), töökoha kontaktid, kõrvaltegevused. Lisaks on kuvatud ja mitte muudetav: kvalifikatsioon, ametikoht, töökoormus, palk, töökoha aadress.

Funktsionaalsus valmis aasta alguses ning on kohustuslik kasutusele võtta alates 01.02.2020. a

NB! Olemas on ka töötaja foto lisamise ja muutmise võimalus, kuid foto jõuab ainult SAPi andmebaasi. RTK tegeleb arendusega, et asutused saaksid neid fotosid pärida ka enda infosüsteemidesse üle x-tee. Kindlasti peab ka asutus seejärel tegema arendusi, et nende süsteemid oleksid võimelised töötajate fotosid üle x-tee vastu võtma.

II ETAPP: Uue töösuhte vormistamine ja olemasoleva lõpetamine.

Asutus saab peale värbamis- ja valikuprotsessi algatada RTIPis uue töötaja tööle vormistamise. Uus töötaja saab siseneda RTIPi ning täita enda kohta isikuankeedi. Täidetud isikuankeet koos ametikoha seosega, palga andmetega jms kontrollitakse asutuse poolt ja saadetakse RTK-sse.  NB! Värbamisprotseduur ja töötaja valimine ei ole hetkel RTIP arenduste skoobis.

Töötaja lahkumise vormistamine, nii töötaja kui tööandja poolt algatatuna.

Funktsionaalsus valmib eeldatavasti aprillis 2020.

III ETAPP: Töölepingute ja käskkirjade muudatused.

Töötajaga seotud selliste andmete muudatused, mis toovad kaasa töölepingu muutmise (töölepinguliste puhul) või käskkirja vormistamise (ametnike puhul). Näiteks töökoormuse muutmine, palga muutmine, teisele ametikohale üleviimine. Positiivse rahastusotsuse korral valmib funktsionaalsus eeldatavasti 2021 I kvartalis.

Karit Eensoo, haldusala personalitöö koordinaator