Üldised suunised riigiasutuste toimepidevuse tagamiseks viiruse levimisel

Head kolleegid!

Edastame Riigikantselei väljatöötatud suunised, mille eesmärk on võtta asutuses kasutusele meetmed, millega tagatakse asutuse ülesannete täitmine COVID-19 tõttu tekkinud hädaolukorra ajal.

1. Kõigi asutuste toimimine ja avalikud teenused peavad olema tagatud. Avalike teenuste ja funktsioonide koha ja kanalite üle otsustab riigiasutuse juht, andes vastavad kirjalikud korraldused ja informeerides avalikkust.

2. Tagada ametiruumides inimestele tavapärased hügieeni- ja desovahendid. Korraldada tööpindade regulaarne puhastamine.

3. Kõik lähetused ja üritused lükatakse edasi või jäetakse ära. Välisriigist puhkuselt või lähetusest naasnud teenistuja jääb 14 päevaks kaugtööle. Samuti jääb 14 päevaks kaugtööle teenistuja, kes on olnud lähikontaktis kellegagi, kes on naasnud välisriigist või kellel on viiruse sümptomid (palavik, kuiv köha ja väsimus, raskematel juhtudel hingamisraskus).

4. Keelata puhkusele minejatel välisriiki reisimine.

5. Koolitused korraldatakse interneti teel, kasutades sobivat suhtlustarkvara, või lükatakse edasi.

6. Külalisi vastu ei võeta, v.a vältimatu vajaduse korral, ja ekskursioone vms ei korraldata.

7. Asutuses rakendatakse suurimal võimalikul määral kaugtööd. Kontoris viibivad ainult need teenistujad, kelle töö on kriitilise iseloomuga ning kel ei ole võimalik oma tööülesandeid kaugtööl olles täita.

8. Avatud kontoris töötavatele teenistujatele tagada töölaudade vahe 1–1,5 m ja vältida samaaegset viibimist ühiskasutuses olevates suletud ruumides. Olla võimalikult vähe teise isikuga mis tahes vahetus kontaktis.

9. Kontorist pikemaks ajaks lahkudes (nt õhtul töölt koju) võtta alati sülearvuti kaasa.

10. Kaugtööle minnes suunab teenistuja oma lauatelefoni mobiiltelefonile, COVID-19 tõkestamisega seotud teenistuja hoiab mobiilitelefoni 24/7 sisselülitatuna.

11. Võimaluse korral korraldab asutus andmesideühenduse, et saaks teha kaugtööd.

12. Kontoris on keelatud pidada rohkem kui 5 inimese osavõtuga koosolekuid või muid kogunemisi, mis pole vajalikud asutuse kriitiliste ülesannete täitmiseks. Pidada koosolekuid interneti teel, kasutades sobivat suhtlustarkvara.

13. Ruume, kus toimuvad koosolekud, tuulutada või tagada neis muul viisil õhuvahetus ja puhastada neid ruume päeva jooksul regulaarselt.

14. Juhtidel ja kriitliste ülesannete täitjatel peab olema vähemalt üks asendaja ning paika pandud töökorraldus, mis võimaldab vajaduse korral teha tööd vahetustega.

15. Teenistujatele, kes peavad töötama kontoris ja tavapärasest suurema koormusega, tagada võimaluse korral toitlustamine, puhkamisvõimalus, vajaduse korral transport kontorisse ja koju.

16. Võimaluse ja vajaduse korral hüvitada teenistujatele, kes ei saa tehnilistel vm põhjustel olla kaugtööl, taksoteenus tööle ja koju sõitmiseks, et vähendada ühistranspordi kasutamist.

17. Olla vajaduse korral valmis rakendama töötamist graafiku alusel, et tagada teenistujatele võimalus puhata ning vältida kurnatust ja läbipõlemist.

18. Teenistuja nakatumiskahtluse korral rakendada viivitamata Terviseameti suuniseid.

19. Määrata asutuses teenistuja, kes tegeleb võimalike nakkusjuhtumitega – peab nakkusjuhtumite üle arvestust, korraldab vajaduse korral teenistuja lahkumise hoonest, ruumide puhastamise, asutusesiseselt kokkulepitud isikute informeerimise jms.

20. COVID-19 positiivse diagnoosi saanud isikutel tuleb:

a. jääda sõltumata haigussümptomite ilmnemisest isolatsiooni ning vältida igasugust lähikontakti teiste inimestega kuni negatiivse diagnoosi saamiseni;

b. järgida raviarsti ja Terviseameti antud juhiseid;

c. korraldada kõigi temaga vähemalt päev enne haigussümptomite ilmnemist kontaktis olnud, sh samadel koosolekutel viibinud, isikute teavitamine positiivse diagnoosi saamise kohta.

21. COVID-19 positiivse diagnoosi saanud isikutega lähikontaktis olnud isikutel tuleb:

a. teavitada oma otsest juhti võimalikust lähikontaktist COVID-19 positiivse diagnoosi saanud isikuga;

b. teha kahe nädala jooksul kokkuleppel otsese juhiga maksimaalselt kaugtööd;

c. vältida COVID-19 tõkestamisega seotud tegevustes (sh koosolekud) osaledes lähikontakti teiste inimestega;

d. jääda haigussümptomite ilmnemisel isolatsiooni;

e. järgida raviarsti ja Terviseameti antud juhiseid.

22. Leppida kokku, kuidas asutuses teavitatakse teenistujaid töökorralduse muudatustest.

23. Asutuse juhil kehtestada ajutised töökorralduse reeglid, millega reguleeritakse eriolukorrast tulenev ja asutuse tööspetsiifikast lähtuv töökorraldus.

24. Kõik eeltoodud suunised kehtivad kuni uute suuniste andmiseni.

Täiendav info:

1)     Patsiendi koduse ravi juhend COVID-19 korral Terviseameti lehel.

2)     Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele.

3)     Koroonaviirust ja eriolukorda puudutav info asub SIIN.