Personalitöö ja dokumendihalduse infokiri nr 8

Head kolleegid!

Uus personalitöö ja dokumendihalduse infokiri on pärast väikest pausi taas teie ees. Sellest infokirjast saate lugeda kolmel teemal:

  • dokumendihaldusest

Mait Kask ja Liina Lääne kirjutavad, miks otsustati sulgeda Eesti koolide haldamise infosüsteem (EKIS) ja arutlevad oma artiklis võimalike lahenduste üle ning räägivad uue elektroonilise dokumendihaldussüsteemi PINAL juurutamisest riigikoolides.

  • tööõigusest

Ragne Tsäkko kirjutab 2021. aasta muudatustest tööõiguses, töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas ning haigushüvitiste maksmise korras.

  • värbamisest ja valikust

Margot Saluse tutvustab virtuaalse värbamise võimalusi.

Toredat lugemist!


Personalimuudatustest ministeeriumis:

2020. aasta augustis moodustati Haridus- ja Teadusministeeriumis personali- ja dokumendihalduse osakonna ning haldusosakonna baasil üldosakond, mida juhib alates märtsist 2021. a Mait Kask.

Üldosakonda kuuluvad:

  • infohalduse büroo, mida juhib Aire Õismäe;

  • haldusbüroo, mida juhib Jaako Lindmäe;

  • õigusteeninduse büroo, mida juhib Ragne Tsäkko;

  • personalibüroo, mille tööd juhib personalijuht.

2020. aasta oktoobrist juhib ministeeriumi ja haldusala personalitööd personalijuht Kristi Mikiver, kes allub otse kantslerile.

Kõik vajalikud kontaktid leiate ministeeriumi kodulehelt www.hm.ee → ministeerium → kõik kontaktid.


Haldusala infokirja väljaandmise eest vastutab personalibüroo peaekspert Sören Jakobson.