Virtuaalse värbamise võimalused

Aasta 2020 jääb kõigile meelde kui massilise kodukontori praktiseerimise võimalus. Enamus organisatsioone olid väljakutse ees, kuidas kõik oma tööprotsessid korraldada selliselt, et igapäevatöö laabuks ja väline koospartner/klient/kodanik arugi ei saa, et midagi üldse muutunud on.

Selliselt tuli HTMil ka värbamise ja valiku valdkonnas mõelda teisiti kui varasemalt. Toon välja meie viimase aja muudatused värbamise ja valiku valdkonnas, mis on võimaldanud meil edukalt värvata ka siis, kui kellegagi ei ole võimalik mitme kuu vältel kordagi füüsiliselt kohtuda.

  • Muutsime oma kuulutustel „omalt poolt pakume“ rubriiki ning nimetasime „Meil on hea töötada, sest…“. Seda just seetõttu, et paljud asjad omistasid kaugtööl olles hoopis uue tähenduse. Me ei saanud enam rääkida võimalusel paindlikkest töövormidest, vaid need olid kujunenud meie igapäeva osaks ja ajutiselt ei olnud need enam ka vabatahtlikud vaid kohustuslikud.
  • Võtsime kasutusele uued värbamist ja valikud lihtsustavad/kiirendavad tarkvarad. Näiteks hakkasime me 2020. aasta lõpus kasutama värbamistarkvara Recrur, mis võimaldab meil kõik värbamise ja valiku erinevad osad koondada ühte kohta ning seeläbi ka kiirendada kogu protsessi. Recruri kaudu saame välja kuulutada konkursi, jagada seda erinevates kanalitest, levitada otse sotsiaalmeediasse, hallata kandidaate ning korraldada ka kogu konkursiga seotud infovahetust. Lisaks on Recrur′is olemas ka karjäärilehe funktsionaalsus, mille me samuti kasutusele oleme võtnud.
  • Samuti asusime kasutama videoCV keskkonda, sest saime suhteliselt kiiresti aru, et ainult ühest kohtumisest (intervjuu voor) kandidaadiga jääb väheks ning vajame veel mingeid täiendavaid võimalusi selleks, et kandidaati rohkem tundma õppida. VideoCV annab suurepärase võimaluse selleks, et esitada kandidaadile küsimusi ükskõik millises värbamise etapis ja paluda tal vastata videona. Nende videote vaatamine annab hea ülevaate inimese esinemisoskusest ja eneseväljendusest, kuid lisaks ka loovusest, leidlikkusest ning motivatsioonist panustada oma aega huvitava video loomisesse.
  • Selleks, et hinnata kandidaadi isiksust ilma, et Sa näeksid teda ja et sul oleks võimalus temaga kohtuda silmast-silma, võtsime suuremalt kasutusse ka Tripodi. Kui varasemalt oleme kasutanud Tripodi teste eelkõige juhipositsioonide puhul, siis nüüd võtsime me need laiemalt kasutusse ka teiste ametikohtade puhul. Suureks väljakutseks siinkohal on kujunenud testide tagasiside voorud, mis on nüüd samuti vajalik teha virtuaalselt või telefonis, samas hoiab see jälle hinnalist kandidaadi aega kokku, sest enam ei ole vajalik kohale tulla selleks, et testitulemusi tõlgendada.
  • Zoom, Teams, GoogleMeet, Skype, jt on saanud igapäevaseks võimaluseks vestluste läbiviimise juures. Kui varasemalt oli vajalik vestlusi virtuaalselt läbi viia vaid juhul, kui kandidaat asus teisel pool maakera, siis viimase aasta jooksul on kõik vestlused toimunud virtuaalse keskkonna kaudu. Mingil määral oleme muutnud ka vestluste formaati ja andnud värbajale suurema rolli vestluse juhtimise näol. Seda just seepärast, et mitme komisjoniliikme puhul oleks vestlus sujuv ja kandidaadile mugav. Näiteks on värbaja ülesanne teha põhjalik sissejuhatus, et kandidaat saaks end kaamera ees sel ajal mugavalt sisse seada, samuti tutvustab värbaja kõiki kohtumisel osalejaid ning sõlmib ka korralduslikud kokkulepped (mikrofonid sees/väljas, kaamera kasutamine jne).
  • Lisaks tavapärastele hindamismeetoditele, oleme saanud viimasel ajal olla eriti loovad. Näiteks oleme kasutanud viimases etapis (viimase paari kandidaadi puhul) meeskonna koosoleku formaati, kus kandidaadid saavad osaleda ühel tiimi koosolekul. Seda selleks, et mõlemad osapooled (kandidaat ja olemasolevad kolleegid) saaksid hinnata, kes ja mil määral sobitub tiimi kõige paremini. Samuti oleme mõned korrad kasutanud ka virtuaalse grupivestluse võimalust, kus kandidaadid zoomi keskkonnas ühiselt mingit probleemülesannet pannakse lahendama ning siis komisjon hindab vaatluse kaudu nende sooritust.

HTM on kohanenud muutuva olukorraga ning oleme suutnud värbamise ja valiku korraldada selliselt, et see annab meile pigem võimalusi teha uusi asju ning teisiti kui varem. Loodame iga päevaga järjest rohkem õppida ning õpitut rakendada selliselt, et kandidaadil oleks hea ja mugav ning et kandideerimine annaks talle positiivse emotsiooni olenemata konkursi tulemusest.

Margot Saluse, üldosakonna personalibüroo juhtivekspert